UAB „Pronaturalis“ privatumo politika

„UAB Pronaturalis“ privatumo politika apibrėžia bendrovės įsipareigojimą ir atsakomybę, siekiant apsaugoti ir gerbti asmens privatumą. Tvarkydami duomenų subjektų asmens duomenis UAB „UAB Pronaturalis“ laikosi Europos Sąjungos teisės aktų reikalavimų, Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo, Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymo ir kitų tiesiogiai taikomų teisės aktų, reglamentuojančių asmens duomenų apsaugą, taip pat kompetentingų institucijų nurodymų.

Jūsų duomenų valdytojas Jūsų asmens duomenų valdytojas yra „UAB Pronaturalis“, T.Kosciuškos g. 17, 01100 Vilnius. juridinio asmens kodas 301306686. Su asmeniu, kuris rūpinasi Jūsų duomenų saugumu, galite susisiekti elektroninio pašto adresu: info@pronaturalis.lt.

Kokius asmens duomenis renkame ir tvarkome

Mes renkame ir tvarkome tik tuos Jūsų asmens duomenis, kurių reikia siekiant tikslų dėl kurių jie tvarkomi, t.y. apsipirkimui mūsų elektroninėje parduotuvėje įforminimui ir tolimesniam tinkamam užsakymo vykdymui. Mūsų parduotuvė veikia ES sukurtos elektroninės parduotuvės "Prestashop" pagrindu. "Prestashop" renka ir apdoroja parduotuvės lankytojų statistinius duomenis, kurie gali būti mūsų panaudoti elektroninės parduotuvės darbo tobulinimui. Serveris, kuriame talpinama „UAB Pronaturalis“ interneto svetainė, taip pat gali įrašyti užklausas, kurias pateikiate serveriui (Jūsų atidaromos interneto svetainės adresas, Jūsų naudojamas įrenginys ir naršyklė, Jūsų IP adresas ir prisijungimo laikas). Šie duomenys yra naudojami techniniais tikslais – užtikrinti, kad svetainė tinkamai ir saugiai veiktų bei išnagrinėti galimus saugumo pažeidimus.

Mes nerenkame, netvarkome ir nesaugome Jūsų mokėjimo kortelių, prisijungimo prie elektrininės bankininkystės ir pan. duomenų.

Kas yra slapukai (ang. cookies)

Slapukai yra nedideli tekstiniai failai, kurie atsiunčiami į Jūsų įrenginį, Jums besilankant atitinkamoje interneto svetainėje. Slapukai padeda mums atpažinti Jūsų įrenginį ir padeda mums pagerinti mūsų interneto svetainės funkcionalumą bei palengvinti naudojimąsi elektronine parduotuve. Slapukai paprastai galioja trumpai (vieną dieną, savaitę ar mėnesį), bet kai kuriais atvejais gali galioti ir iki vienerių metų.

Plačiau apie slapukus bei jų naudojimą skaitykite čia .

Kas turi prieigą prie Jūsų duomenų

Prie Jūsų duomenų prieiga turi atsakingi UAB "Pronaturalis" darbuotojai pasirašytinai supažinditi su mūsų įmonės Asmens duomenų tvarkymo taisyklėmis. Asmens duomenys yra perduodami tik patikimoms trečiosioms šalims, su kuriomis esame sudarę sutartis, ir tik tokia apimtimi, kuri yra būtina paslaugai teikti pvz. AB "Lietuvos paštas", kurjerių paslaugas teikiančios įmonės, buhalterines paslaugas teikiančios įmonės. Jūsų Asmens duomenis taip pat galime teikti teisėsaugos institucijoms Lietuvos Respublikos teisės aktų numatyta tvarka bei valstybinės institucijoms ir teismams, kai tokią pareigą numato taikytini teisės aktai.

Prieigą prie statistinių duomenų apie „UAB Pronaturalis“ lankytojus turi „UAB Pronaturalis“ darbuotojai, atsakingi už šių duomenų analizę, bei ES esanti „UAB Pronaturalis“ svetainės talpinimo (angl.hosting) paslaugas teikianti įmonė.

„UAB Pronaturalis“ svetainėse yra naudojamas „Google Analytics“ įrankis, kurį suteikia įmonė „Google Inc.“ (JAV). Ši įmonė taip pat turi prieigą prie šiuo įrankiu surinktų statistinių duomenų. „Google Inc.“

Kiek laiko yra saugomi asmens duomenys

Jūsų asmens duomenys yra saugomi tiek laiko kiek yra būtina prekių įsigijimo sutarčiai įvykdyti bet ne trumpiau nei tą mus įpareigoja daryti įmonės veiklą reglamentuojantys teisės aktai. Jūsų asmens duomenys, kurie tvarkomi Jums sutikus su tokiu asmens duomenų tvarkymu yra tvarkomi ir saugomi iki Jūsų sutikimo atšaukimo dienos.

Kaip galima susipažinti ir/ar keisti savo asmens duomenis

Jūs turite teisę ir galimybę susipažinti su „UAB Pronaturalis“ tvarkomais Jūsų asmens duomenimis šiais būdais:

1. Atsiųsdami mums prašymą elektroniniu paštu: info@pronaturalis.eu;

2. Prisijungdami prie savo asmeninės paskyros mūsų elektroninėje parduotuvėje.

Atsisakymas tvarkyti duomenis Jūs turite teisę bet kada atsisakyti, kad mes tvarkytume Jūsų asmens duomenis pateikdami mums savo atsisakymą raštu, elektroniniu paštu: info@pronaturalis.eu.